html颜色参考 | 迟思堂工作室
A-A+

html颜色参考

2014-08-30 18:39 小玩意 暂无评论 阅读 493 次

在html中,表示颜色的方法有几种,比如使用颜色名称,如blue表示蓝色;另一种方法是使用RGB,可以用十六进制表示,也可以使用rgb(x,y,z)表示,如rgb(0,0,255),等同于#0000ff,——rgb中每一数值都表示一种原色,顺序依次是red,green,blue,十六进制中每2个字符表示一种原色,顺序同rgb,但需要在前面加“#”号。

实际上,我的网站就是多多少少也使用了这些颜色,像语法高亮中的代码,就使用不同的颜色以区别不同的字符串。比如

{KEYWORD}|{TYPE} {printf("<span style="color:#0000ff">%s</span>", yytext);}

意思是将C语言中的关键字用蓝色表示。

下面就是216种Web安全颜色:

#000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699 #CC66CC #CC66FF
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC #FFFFFF

下面是微软IE4.0以上都支持的颜色名称:

aliceblue

(#F0F8FF)

antiquewhite

(#FAEBD7)

aqua

(#00FFFF)

aquamarine

(#7FFFD4)

azure

(#F0FFFF)

beige

(#F5F5DC)

bisque

(#FFE4C4)

black

(#000000)

blanchedalmond

(#FFEBCD)

blue

(#0000FF)

blueviolet

(#8A2BE2)

brown

(#A52A2A)

burlywood

(#DEB887)

cadetblue

(#5F9EA0)

chartreuse

(#7FFF00)

chocolate

(#D2691E)

coral

(#FF7F50)

cornflowerblue

(#6495ED)

cornsilk

(#FFF8DC)

crimson

(#DC143C)

cyan

(#00FFFF)

darkblue

(#00008B)

darkcyan

(#008B8B)

darkgoldenrod

(#B8860B)

darkgray

(#A9A9A9)

darkgreen

(#006400)

darkkhaki

(#BDB76B)

darkmagenta

(#8B008B)

darkolivegreen

(#556B2F)

darkorange

(#FF8C00)

darkorchid

(#9932CC)

darkred

(#8B0000)

darksalmon

(#E9967A)

darkseagreen

(#8FBC8B)

darkslateblue

(#483D8B)

darkslategray

(#2F4F4F)

darkturquoise

(#00CED1)

darkviolet

(#9400D3)

deeppink

(#FF1493)

deepskyblue

(#00BFFF)

dimgray

(#696969)

dodgerblue

(#1E90FF)

firebrick

(#B22222)

floralwhite

(#FFFAF0)

forestgreen

(#228B22)

fuchsia

(#FF00FF)

gainsboro

(#DCDCDC)

ghostwhite

(#F8F8FF)

gold

(#FFD700)

goldenrod

(#DAA520)

gray

(#808080)

green

(#008000)

greenyellow

(#ADFF2F)

honeydew

(#F0FFF0)

hotpink

(#FF69B4)

indianred

(#CD5C5C)

indigo

(#4B0082)

ivory

(#FFFFF0)

khaki

(#F0E68C)

lavender

(#E6E6FA)

lavenderblush

(#FFF0F5)

lawngreen

(#7CFC00)

lemonchiffon

(#FFFACD)

lightblue

(#ADD8E6)

lightcoral

(#F08080)

lightcyan

(#E0FFFF)

lightgoldenrodyellow

(#FAFAD2)

lightgreen

(#90EE90)

lightgrey

(#D3D3D3)

lightpink

(#FFB6C1)

lightsalmon

(#FFA07A)

lightseagreen

(#20B2AA)

lightskyblue

(#87CEFA)

lightslategray

(#778899)

lightsteelblue

(#B0C4DE)

lightyellow

(#FFFFE0)

lime

(#00FF00)

limegreen

(#32CD32)

linen

(#FAF0E6)

magenta

(#FF00FF)

maroon

(#800000)

mediumaquamarine

(#66CDAA)

mediumblue

(#0000CD)

mediumorchid

(#BA55D3)

mediumpurple

(#9370DB)

mediumseagreen

(#3CB371)

mediumslateblue

(#7B68EE)

mediumspringgreen

(#00FA9A)

mediumturquoise

(#48D1CC)

mediumvioletred

(#C71585)

midnightblue

(#191970)

mintcream

(#F5FFFA)

mistyrose

(#FFE4E1)

moccasin

(#FFE4B5)

navajowhite

(#FFDEAD)

navy

(#000080)

oldlace

(#FDF5E6)

olive

(#808000)

olivedrab

(#6B8E23)

orange

(#FFA500)

orangered

(#FF4500)

orchid

(#DA70D6)

palegoldenrod

(#EEE8AA)

palegreen

(#98FB98)

paleturquoise

(#AFEEEE)

palevioletred

(#DB7093)

papayawhip

(#FFEFD5)

peachpuff

(#FFDAB9)

peru

(#CD853F)

pink

(#FFC0CB)

plum

(#DDA0DD)

powderblue

(#B0E0E6)

purple

(#800080)

red

(#FF0000)

rosybrown

(#BC8F8F)

royalblue

(#4169E1)

saddlebrown

(#8B4513)

salmon

(#FA8072)

sandybrown

(#F4A460)

seagreen

(#2E8B57)

seashell

(#FFF5EE)

sienna

(#A0522D)

silver

(#C0C0C0)

skyblue

(#87CEEB)

slateblue

(#6A5ACD)

slategray

(#708090)

snow

(#FFFAFA)

springgreen

(#00FF7F)

steelblue

(#4682B4)

tan

(#D2B48C)

teal

(#008080)

thistle

(#D8BFD8)

tomato

(#FF6347)

turquoise

(#40E0D0)

violet

(#EE82EE)

wheat

(#F5DEB3)

white

(#FFFFFF)

whitesmoke

(#F5F5F5)

yellow

(#FFFF00)

yellowgreen

(#9ACD32)

本文参考下面的文章:

http://www.admin5.com/html/html_tutorials/050_html_color_ref.html如果本文对阁下有帮助,不妨赞助笔者以输出更多好文章,谢谢!
donate标签:

给我留言