html颜色参考

在html中,表示颜色的方法有几种,比如使用颜色名称,如blue表示蓝色;另一种方法是使用RGB,可以用十六进制表示,也可以使用rgb(x,y,z)表示,如rgb(0,0,255),等同于#0000ff,——rgb中每一数值都表示一种原色,顺序依次是red,green,blue,十六进制中每2个字符表示一种原色,顺序同rgb,但需要在前面加“#”号。

实际上,我的网站就是多多少少也使用了这些颜色,像语法高亮中的代码,就使用不同的颜色以区别不同的字符串。比如

1
{KEYWORD}|{TYPE} {printf("<span style="color:#0000ff">%s</span>", yytext);}

意思是将C语言中的关键字用蓝色表示。
下面就是216种Web安全颜色:
#000000#000033#000066#000099#0000CC#0000FF
#003300#003333#003366#003399#0033CC#0033FF
#006600#006633#006666#006699#0066CC#0066FF
#009900#009933#009966#009999#0099CC#0099FF
#00CC00#00CC33#00CC66#00CC99#00CCCC#00CCFF
#00FF00#00FF33#00FF66#00FF99#00FFCC#00FFFF
#330000#330033#330066#330099#3300CC#3300FF
#333300#333333#333366#333399#3333CC#3333FF
#336600#336633#336666#336699#3366CC#3366FF
#339900#339933#339966#339999#3399CC#3399FF
#33CC00#33CC33#33CC66#33CC99#33CCCC#33CCFF
#33FF00#33FF33#33FF66#33FF99#33FFCC#33FFFF
#660000#660033#660066#660099#6600CC#6600FF
#663300#663333#663366#663399#6633CC#6633FF
#666600#666633#666666#666699#6666CC#6666FF
#669900#669933#669966#669999#6699CC#6699FF
#66CC00#66CC33#66CC66#66CC99#66CCCC#66CCFF
#66FF00#66FF33#66FF66#66FF99#66FFCC#66FFFF
#990000#990033#990066#990099#9900CC#9900FF
#993300#993333#993366#993399#9933CC#9933FF
#996600#996633#996666#996699#9966CC#9966FF
#999900#999933#999966#999999#9999CC#9999FF
#99CC00#99CC33#99CC66#99CC99#99CCCC#99CCFF
#99FF00#99FF33#99FF66#99FF99#99FFCC#99FFFF
#CC0000#CC0033#CC0066#CC0099#CC00CC#CC00FF
#CC3300#CC3333#CC3366#CC3399#CC33CC#CC33FF
#CC6600#CC6633#CC6666#CC6699#CC66CC#CC66FF
#CC9900#CC9933#CC9966#CC9999#CC99CC#CC99FF
#CCCC00#CCCC33#CCCC66#CCCC99#CCCCCC#CCCCFF
#CCFF00#CCFF33#CCFF66#CCFF99#CCFFCC#CCFFFF
#FF0000#FF0033#FF0066#FF0099#FF00CC#FF00FF
#FF3300#FF3333#FF3366#FF3399#FF33CC#FF33FF
#FF6600#FF6633#FF6666#FF6699#FF66CC#FF66FF
#FF9900#FF9933#FF9966#FF9999#FF99CC#FF99FF
#FFCC00#FFCC33#FFCC66#FFCC99#FFCCCC#FFCCFF
#FFFF00#FFFF33#FFFF66#FFFF99#FFFFCC#FFFFFF

下面是微软IE4.0以上都支持的颜色名称:


aliceblue


(#F0F8FF)

antiquewhite


(#FAEBD7)

aqua


(#00FFFF)

aquamarine


(#7FFFD4)

azure


(#F0FFFF)

beige


(#F5F5DC)

bisque


(#FFE4C4)

black


(#000000)

blanchedalmond


(#FFEBCD)

blue


(#0000FF)

blueviolet


(#8A2BE2)

brown


(#A52A2A)

burlywood


(#DEB887)

cadetblue


(#5F9EA0)

chartreuse


(#7FFF00)

chocolate


(#D2691E)

coral


(#FF7F50)

cornflowerblue


(#6495ED)

cornsilk


(#FFF8DC)

crimson


(#DC143C)

cyan


(#00FFFF)

darkblue


(#00008B)

darkcyan


(#008B8B)

darkgoldenrod


(#B8860B)

darkgray


(#A9A9A9)

darkgreen


(#006400)

darkkhaki


(#BDB76B)

darkmagenta


(#8B008B)

darkolivegreen


(#556B2F)

darkorange


(#FF8C00)

darkorchid


(#9932CC)

darkred


(#8B0000)

darksalmon


(#E9967A)

darkseagreen


(#8FBC8B)

darkslateblue


(#483D8B)

darkslategray


(#2F4F4F)

darkturquoise


(#00CED1)

darkviolet


(#9400D3)

deeppink


(#FF1493)

deepskyblue


(#00BFFF)

dimgray


(#696969)

dodgerblue


(#1E90FF)

firebrick


(#B22222)

floralwhite


(#FFFAF0)

forestgreen


(#228B22)

fuchsia


(#FF00FF)

gainsboro


(#DCDCDC)

ghostwhite


(#F8F8FF)

gold


(#FFD700)

goldenrod


(#DAA520)

gray


(#808080)

green


(#008000)

greenyellow


(#ADFF2F)

honeydew


(#F0FFF0)

hotpink


(#FF69B4)

indianred


(#CD5C5C)

indigo


(#4B0082)

ivory


(#FFFFF0)

khaki


(#F0E68C)

lavender


(#E6E6FA)

lavenderblush


(#FFF0F5)

lawngreen


(#7CFC00)

lemonchiffon


(#FFFACD)

lightblue


(#ADD8E6)

lightcoral


(#F08080)

lightcyan


(#E0FFFF)

lightgoldenrodyellow


(#FAFAD2)

lightgreen


(#90EE90)

lightgrey


(#D3D3D3)

lightpink


(#FFB6C1)

lightsalmon


(#FFA07A)

lightseagreen


(#20B2AA)

lightskyblue


(#87CEFA)

lightslategray


(#778899)

lightsteelblue


(#B0C4DE)

lightyellow


(#FFFFE0)

lime


(#00FF00)

limegreen


(#32CD32)

linen


(#FAF0E6)

magenta


(#FF00FF)

maroon


(#800000)

mediumaquamarine


(#66CDAA)

mediumblue


(#0000CD)

mediumorchid


(#BA55D3)

mediumpurple


(#9370DB)

mediumseagreen


(#3CB371)

mediumslateblue


(#7B68EE)

mediumspringgreen


(#00FA9A)

mediumturquoise


(#48D1CC)

mediumvioletred


(#C71585)

midnightblue


(#191970)

mintcream


(#F5FFFA)

mistyrose


(#FFE4E1)

moccasin


(#FFE4B5)

navajowhite


(#FFDEAD)

navy


(#000080)

oldlace


(#FDF5E6)

olive


(#808000)

olivedrab


(#6B8E23)

orange


(#FFA500)

orangered


(#FF4500)

orchid


(#DA70D6)

palegoldenrod


(#EEE8AA)

palegreen


(#98FB98)

paleturquoise


(#AFEEEE)

palevioletred


(#DB7093)

papayawhip


(#FFEFD5)

peachpuff


(#FFDAB9)

peru


(#CD853F)

pink


(#FFC0CB)

plum


(#DDA0DD)

powderblue


(#B0E0E6)

purple


(#800080)

red


(#FF0000)

rosybrown


(#BC8F8F)

royalblue


(#4169E1)

saddlebrown


(#8B4513)

salmon


(#FA8072)

sandybrown


(#F4A460)

seagreen


(#2E8B57)

seashell


(#FFF5EE)

sienna


(#A0522D)

silver


(#C0C0C0)

skyblue


(#87CEEB)

slateblue


(#6A5ACD)

slategray


(#708090)

snow


(#FFFAFA)

springgreen


(#00FF7F)

steelblue


(#4682B4)

tan


(#D2B48C)

teal


(#008080)

thistle


(#D8BFD8)

tomato


(#FF6347)

turquoise


(#40E0D0)

violet


(#EE82EE)

wheat


(#F5DEB3)

white


(#FFFFFF)

whitesmoke


(#F5F5F5)

yellow


(#FFFF00)

yellowgreen


(#9ACD32)

颜色名

十六进制颜色值

颜色


AliceBlue#F0F8FF


rgb(240, 248, 255)


AntiqueWhite#FAEBD7


rgb(250, 235, 215)


Aqua#00FFFF


rgb(0, 255, 255)


Aquamarine#7FFFD4


rgb(127, 255, 212)


Azure#F0FFFF


rgb(240, 255, 255)


Beige#F5F5DC


rgb(245, 245, 220)


Bisque#FFE4C4


rgb(255, 228, 196)


Black#000000


rgb(0, 0, 0)


BlanchedAlmond#FFEBCD


rgb(255, 235, 205)


Blue#0000FF


rgb(0, 0, 255)


BlueViolet#8A2BE2


rgb(138, 43, 226)


Brown#A52A2A


rgb(165, 42, 42)


BurlyWood#DEB887


rgb(222, 184, 135)


CadetBlue#5F9EA0


rgb(95, 158, 160)


Chartreuse#7FFF00


rgb(127, 255, 0)


Chocolate#D2691E


rgb(210, 105, 30)


Coral#FF7F50


rgb(255, 127, 80)


CornflowerBlue#6495ED


rgb(100, 149, 237)


Cornsilk#FFF8DC


rgb(255, 248, 220)


Crimson#DC143C


rgb(220, 20, 60)


Cyan#00FFFF


rgb(0, 255, 255)


DarkBlue#00008B


rgb(0, 0, 139)


DarkCyan#008B8B


rgb(0, 139, 139)


DarkGoldenRod#B8860B


rgb(184, 134, 11)


DarkGray#A9A9A9


rgb(169, 169, 169)


DarkGreen#006400


rgb(0, 100, 0)


DarkKhaki#BDB76B


rgb(189, 183, 107)


DarkMagenta#8B008B


rgb(139, 0, 139)


DarkOliveGreen#556B2F


rgb(85, 107, 47)


Darkorange#FF8C00


rgb(255, 140, 0)


DarkOrchid#9932CC


rgb(153, 50, 204)


DarkRed#8B0000


rgb(139, 0, 0)


DarkSalmon#E9967A


rgb(233, 150, 122)


DarkSeaGreen#8FBC8F


rgb(143, 188, 143)


DarkSlateBlue#483D8B


rgb(72, 61, 139)


DarkSlateGray#2F4F4F


rgb(47, 79, 79)


DarkTurquoise#00CED1


rgb(0, 206, 209)


DarkViolet#9400D3


rgb(148, 0, 211)


DeepPink#FF1493


rgb(255, 20, 147)


DeepSkyBlue#00BFFF


rgb(0, 191, 255)


DimGray#696969


rgb(105, 105, 105)


DodgerBlue#1E90FF


rgb(30, 144, 255)


Feldspar#D19275


rgb(209, 146, 117)


FireBrick#B22222


rgb(178, 34, 34)


FloralWhite#FFFAF0


rgb(255, 250, 240)


ForestGreen#228B22


rgb(34, 139, 34)


Fuchsia#FF00FF


rgb(255, 0, 255)


Gainsboro#DCDCDC


rgb(220, 220, 220)


GhostWhite#F8F8FF


rgb(248, 248, 255)


Gold#FFD700


rgb(255, 215, 0)


GoldenRod#DAA520


rgb(218, 165, 32)


Gray#808080


rgb(128, 128, 128)


Green#008000


rgb(0, 128, 0)


GreenYellow#ADFF2F


rgb(173, 255, 47)


HoneyDew#F0FFF0


rgb(240, 255, 240)


HotPink#FF69B4


rgb(255, 105, 180)


IndianRed#CD5C5C


rgb(205, 92, 92)


Indigo#4B0082


rgb(75, 0, 130)


Ivory#FFFFF0


rgb(255, 255, 240)


Khaki#F0E68C


rgb(240, 230, 140)


Lavender#E6E6FA


rgb(230, 230, 250)


LavenderBlush#FFF0F5


rgb(255, 240, 245)


LawnGreen#7CFC00


rgb(124, 252, 0)


LemonChiffon#FFFACD


rgb(255, 250, 205)


LightBlue#ADD8E6


rgb(173, 216, 230)


LightCoral#F08080


rgb(240, 128, 128)


LightCyan#E0FFFF


rgb(224, 255, 255)


LightGoldenRodYellow#FAFAD2


rgb(250, 250, 210)


LightGrey#D3D3D3


rgb(211, 211, 211)


LightGreen#90EE90


rgb(144, 238, 144)


LightPink#FFB6C1


rgb(255, 182, 193)


LightSalmon#FFA07A


rgb(255, 160, 122)


LightSeaGreen#20B2AA


rgb(32, 178, 170)


LightSkyBlue#87CEFA


rgb(135, 206, 250)


LightSlateBlue#8470FF


rgb(132, 112, 255)


LightSlateGray#778899


rgb(119, 136, 153)


LightSteelBlue#B0C4DE


rgb(176, 196, 222)


LightYellow#FFFFE0


rgb(255, 255, 224)


Lime#00FF00


rgb(0, 255, 0)


LimeGreen#32CD32


rgb(50, 205, 50)


Linen#FAF0E6


rgb(250, 240, 230)


Magenta#FF00FF


rgb(255, 0, 255)


Maroon#800000


rgb(128, 0, 0)


MediumAquaMarine#66CDAA


rgb(102, 205, 170)


MediumBlue#0000CD


rgb(0, 0, 205)


MediumOrchid#BA55D3


rgb(186, 85, 211)


MediumPurple#9370D8


rgb(147, 112, 216)


MediumSeaGreen#3CB371


rgb(60, 179, 113)


MediumSlateBlue#7B68EE


rgb(123, 104, 238)


MediumSpringGreen#00FA9A


rgb(0, 250, 154)


MediumTurquoise#48D1CC


rgb(72, 209, 204)


MediumVioletRed#C71585


rgb(199, 21, 133)


MidnightBlue#191970


rgb(25, 25, 112)


MintCream#F5FFFA


rgb(245, 255, 250)


MistyRose#FFE4E1


rgb(255, 228, 225)


Moccasin#FFE4B5


rgb(255, 228, 181)


NavajoWhite#FFDEAD


rgb(255, 222, 173)


Navy#000080


rgb(0, 0, 128)


OldLace#FDF5E6


rgb(253, 245, 230)


Olive#808000


rgb(128, 128, 0)


OliveDrab#6B8E23


rgb(107, 142, 35)


Orange#FFA500


rgb(255, 165, 0)


OrangeRed#FF4500


rgb(255, 69, 0)


Orchid#DA70D6


rgb(218, 112, 214)


PaleGoldenRod#EEE8AA


rgb(238, 232, 170)


PaleGreen#98FB98


rgb(152, 251, 152)


PaleTurquoise#AFEEEE


rgb(175, 238, 238)


PaleVioletRed#D87093


rgb(216, 112, 147)


PapayaWhip#FFEFD5


rgb(255, 239, 213)


PeachPuff#FFDAB9


rgb(255, 218, 185)


Peru#CD853F


rgb(205, 133, 63)


Pink#FFC0CB


rgb(255, 192, 203)


Plum#DDA0DD


rgb(221, 160, 221)


PowderBlue#B0E0E6


rgb(176, 224, 230)


Purple#800080


rgb(128, 0, 128)


Red#FF0000


rgb(255, 0, 0)


RosyBrown#BC8F8F


rgb(188, 143, 143)


RoyalBlue#4169E1


rgb(65, 105, 225)


SaddleBrown#8B4513


rgb(139, 69, 19)


Salmon#FA8072


rgb(250, 128, 114)


SandyBrown#F4A460


rgb(244, 164, 96)


SeaGreen#2E8B57


rgb(46, 139, 87)


SeaShell#FFF5EE


rgb(255, 245, 238)


Sienna#A0522D


rgb(160, 82, 45)


Silver#C0C0C0


rgb(192, 192, 192)


SkyBlue#87CEEB


rgb(135, 206, 235)


SlateBlue#6A5ACD


rgb(106, 90, 205)


SlateGray#708090


rgb(112, 128, 144)


Snow#FFFAFA


rgb(255, 250, 250)


SpringGreen#00FF7F


rgb(0, 255, 127)


SteelBlue#4682B4


rgb(70, 130, 180)


Tan#D2B48C


rgb(210, 180, 140)


Teal#008080


rgb(0, 128, 128)


Thistle#D8BFD8


rgb(216, 191, 216)


Tomato#FF6347


rgb(255, 99, 71)


Turquoise#40E0D0


rgb(64, 224, 208)


Violet#EE82EE


rgb(238, 130, 238)


VioletRed#D02090


rgb(208, 32, 144)


Wheat#F5DEB3


rgb(245, 222, 179)


White#FFFFFF


rgb(255, 255, 255)


WhiteSmoke#F5F5F5


rgb(245, 245, 245)


Yellow#FFFF00


rgb(255, 255, 0)


YellowGreen#9ACD32


rgb(154, 205, 50)

本文参考下面的文章:
http://www.admin5.com/html/html_tutorials/050_html_color_ref.html (2019.4.8 注:已无法访问)
https://blog.csdn.net/liuhw4598/article/details/78279737